Az asztrológia a mai világban

A transzcendentális asztrológia jelen korszakunknak, az új évezrednek asztrológiai gyakorlata. Számításba veszi korunk újabb felfedezéseit, és integrálja azokat, mert nyitott. A transzcendentális asztrológia rendszere csupán annyiban különbözik a hagyományostól, amennyiben felfogása nem alkot zárt rendszert. A makrokozmosz változásaira éppúgy figyel, mint a lélektani felfedezésekre, a gyógyulási folyamatok mikéntjére. A transzcendentális asztrológia meg van győződve arról, a közeljövőben új állatövi jegy fog megjelenni az Égboltunkon, és újabb energiamintázat teszi lehetővé a jobbításokat.