Az asztrológia a mai világban

A ptolemaioszi asztrológia több mint ezer évig meghatározó volt az európai szemléletben. A makedón eredetű fáraók idejében élt Ptolemaiosz a mediterrán világban elsőként adott asztrológiai összefoglalót Négyes könyv c. munkájában. Ismeretei a babilóni, káld és óegyiptomi tudásból valók. A ptolemaioszi asztrológia Föld központú (geocentrikus) világkép, mivel a Naprendszer középpontjába Földünket helyezi. Vallási felfogás is volt. Ennek ellenére, s az újabb csillagászati felfedezések dacára a jelenleg használatos nyugati asztrológia megjelenítésében, számításaiban, és jelrendszerében erre támaszkodik.