Az asztrológia a mai világban

A maja asztrológia talán a legkülönlegesebb ágazat, hiszen a közép amerikai, magasan fejlett ősi kultúrák megfigyelésein alapul. A 20-as számrendszerű, rendkívül pontos maja naptár a természetbeli energia ciklusokban érvényesíthető, szoros kapcsolatban a Földanyával, Nappal és a Fiastyúk csillagképpel. Az év tizennyolc 20 napos hónapra, és még öt napra tagolódik. Ennél több a Nagy ciklus, ami 52 évenkénti ismétlődés. Mindezen számítások képezik a maja asztrológia bonyolult rendszerét, amiben kifinomult, mindenre kiterjedő jellemzéseket találunk, ha már a maja időre átszámítjuk születési pontunkat.