Az asztrológia a mai világban

Hold asztrológia tulajdonképpen a Hold jegyre kisarkított horoszkóp elemzés. Tudjuk, hogy a felkelő jegy a testi mivoltunkat mutatja, Nap-jegyünk szellemi irányultságunkat, míg a Hold jegy lelki beállítódásunkat. Mivel az érzelmi reakcióink gyakran erősebbek, mint a testi vagy szellemihatások, a Hold helyzete, továbbá kapcsolata kiemelt fontosságú. Keleti kultúrkörökben egyenesen meghatározó. A Hold asztrológia mindig a közvetlenül nem látható, rejtett oldalunkat, ösztöneink világát mutatja, melynek hatása alól senki se képes kivonni magát. Ugyanakkor itt van lehetőség olyan változtatásra, mely számunkra nagy horderejű, bár nem jut nyilvánosságra.