Az asztrológia a mai világban

Hellenisztikus asztrológia mágikus görög-római rendszer, aminek elsődleges feladata jövendölni. Az ókori ember világának alapgondolata, hogy a végzet (fátum) nem változtatható meg, A hellenisztikus asztrológia központjába rendíthetetlenül a sors áll, amit az össze embernek a győzhetetlen Moirák (Párkák)osztanak ki. Talán ennek tudható be, hogy a szigorú hellenisztikus asztrológia egész házakkal dolgozik, és azok jellemzőiben a bolygók erősségi foka miatt nem lehet módosulás. Kiemelten fontos az 1., a 7. és a 10. ház tartalma, mivel ezek átfogják, felölelik a földi ember egész életkörét, és ebből adódón részletes javallatokat tesznek lehetővé.