Az asztrológia a mai világban

Asztrografológia mérhető, sajátos területe az írásfejtésnek. Azt már tudjuk, hogy az írás híven tükrözi jellemünket, hajlamainkat, sőt adott lelki állapotunkat is, ennek okát azonban még csupán a testi tünetek alapján próbáljuk megtalálni. Tekintettel arra, hogy a grafológiát elismert tudományként felhasználjuk több területen, ideje volna gyakorlati tevékenységünkbe bevonni az asztrografológia megállapításait is. Azt a természetes világot, amelyben a csillagjegyekhez tartozó jellegzetességeket, azok erősségeit és kapcsolatrendjét egyénre, vagy közösségre vonatkoztatva közvetlenül igénybe vehetünk.